Cyfryngau a Siarad Cyhoeddus

Rwy’n cynnig sylw, barn ac arbenigedd ym maes seicoleg cadarnhaol ar gyfer y cyfryngau, gan gynnwys teledu, radio y ogustal a chyflwyno mewn cynhadleddau. Y meysydd yr wyf yn ymwneud â hwy yn bennaf â’r cyfryngau yw:

  • Twf a Thrawsnewidiad

    Yr her a’r dewis o fyw yn iach ac ennyn meddylfryd positif er mwyn llwyddo.

  • Perfformiad uchel

    Ar y pwnc o ddatblygu meddylfryd o berfformiad uchel yn enwedig o feen mabolgampau, chwaraeon a busnes.

dechreuwch