Hyfforddiant a Goruchwyliaeth

Therapi a Systemau (mwy o wybodaeth yma)

Rwy’n darparu hyfforddiant proffesiynol er mwyn datblygu staff yn y sector cyhoeddus a phreifat sy’n gwella cyfathrebu, gwaith â chleientiaid, thîmau a systemau gweithredu. Mae meysydd hyfforddi yn cynnwys:

 • Dull o Weithio sy’n Canolbwyntio ar Atebion

  Yn berffaith ar gyfer gweithwyr sy’n dymuno ymestyn eu sgiliau o Therapi Byr.

 • Y Rhaglen Newid 3 Sesiwn

  Yn berffaith i gydweithwyr a thimau sydd am ddull cyson, dibynadwy ac effeithlon neu sydd am ymestyn eu gwybodaeth Ffocws Ateb. Yn defnyddio ac yn ymestyn sgiliau Therapi Byr.

 • Ysgolion sy’n Canolbwyntio ar Atebion

  Ar gyfer ysgolion sy’n dymuno eu staff, byddant yn dysgu iaith a sgiliau newydd datrys problemau cadarnhaol i’w defnyddio yn eu gwaith bob dydd ac yn hynod effeithiol wrth hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol. Mae’r rhaglen hon, yn seiliedig ar feddwl Canolbwyntio ar Ateb ac yn fenter genedlaethol gyda nifer o lywodraethau.

 • Hyfforddiant Byr®

  Ar gyfer gweithwyr proffesiynol busnes sy’n ceisio dysgu sgiliau hyfforddi effeithiol a llu o dechnegau pwerus i gynnal sgyrsiau uwch-ffocws sy’n helpu cydweithwyr neu gleientiaid i ddod o hyd i’w hatebion eu hunain. Offer hanfodol i bob arweinydd a rheolwr da.

dechreuwch